Oferta

Prasy hydrauliczne i urządzenia diagnostyczne dla kolejnictwa

STANOWISKO POMIAROWE DO RAM WÓZKÓW WAGONOWYCH

Stanowisko do pomiaru wózków wagonowych jest stanowiskiem uniwersalnym, na którym można dokonywać pomiarów wózków wagonowych. Stanowisko dzięki swojej prostocie i funkcjonalności jest łatwe w obsłudze oraz eksploatacji i utrzymaniu.
Na stanowisku przeprowadzamy następujące pomiary:

  • Sprawdzenie ostoi wózków na wichrowatość
  • Sprawdzenie pomiarów krzyżowych ostoi
  • Sprawdzenie ostoi na przesunięcia i wygięcia boczne
  • Sprawdzanie pomiarów odległości środków okien maźniczych
  • Sprawdzanie poprzecznego rozstawu ślizgów wideł maźniczych

STANOWISKO POMIAROWE DO RAM WÓZKÓW WAGONOWYCH I LOKOMOTYWOWYCH

Stanowisko do pomiaru ram wózków wagonowych i lokomotywowych jest stanowiskiem uniwersalnym, na którym można dokonywać pomiarów i oceny stanu technicznego ram wózków zarówno wagonów towarowych jak i osobowych oraz ram lokomotywowych różnych typów.
Na powyższym stanowisku możemy wykonać takie same pomiary jak przy stanowisku z pkt.1 oraz dodatkowo możemy przeprowadzić pomiary ram wózków z lokomotyw. Pomiarów dokonuje się specjalnymi przyrządami pomiarowymi, które wykonywane są na specjalne zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta.

STANOWISKO DO BADANIA ZAWORÓW ROZRZĄDCZYCH TYPU OERLIKON I KNORR

Stanowisko przeznaczone jest do sprawdzania działania zaworów rozrządczych Oerlikona wszystkich typów oraz zaworów Knorr. Istnieje możliwość zakupu urządzenia w zmodernizowanej wersji z elektronicznym pomiarem wszystkich niezbędnych parametrów a następnie wydrukowanie karty pomiarowej z zadanymi parametrami. Stanowisko umożliwia pomiar elementów zgodnie z ich kartami pomiarowymi będącymi w użytku PKP.

PRASA DO PRÓB OBCIĄŻENIOWYCH WÓZKÓW WAGONOWYCH

Prasa przeznaczona jest do obciążania statycznego wózków wagonowych w zależności od wersji: tylko wózki towarowe, wózki towarowe i osobowe.
Prasa ma kształt zamkniętej bramy wykonanej z kształtowników i blach stalowych. Zamontowana jest na torze i fundamencie, posiada napęd hydrauliczny napędzający siłownik zamontowany w konstrukcję prasy. Maksymalna siła nacisku prasy 500kN, skok tłoka siłownika 500mm. Prześwit bramki: wysokość 1350, szerokość 3400.
Dodatkowo prasa może być wyposażona w elektroniczny pomiar przemieszczenia siłownika i tensometryczny pomiar siły nacisku tłoczyska oraz w układ pomiarowy mierzący siłę nacisków na szyny każdego z kół zestawów kołowych w celu zminimalizowania różnic między naciskami każdego z kół wózka wagonowego.

PRASA DO BADAŃ ZDERZAKÓW WAGONOWYCH

Prasa przeznaczona jest do statycznego badania charakterystyk zderzaków kolejowych wszystkich typów. Głównymi elementami prasy są: rama, czujniki pomiarowe, siłownik, zespół sterowniczy. Może być wykonana w wersjach: z odczytem cyfrowym lub z komputerową rejestracją pomiaru (jak na rys.) Prasa umożliwia pomiar parametrów zderzaków zgodnie z ich kartami pomiarowymi będącymi w użytku PKP.

PRASA DO BADAŃ RESORÓW I SPRĘŻYN

Prasa przeznaczona jest do badań statycznych resorów i sprężyn wszystkich typów. Wyposażona jest w tensometryczny czujnik siły nacisku oraz opcjonalnie w elektroniczny czujnik przemieszczenia tłoczyska oraz komputerową rejestrację wykonywanych pomiarów (jak na rys). Prasa umożliwia pomiar elementów zgodnie z ich kartami pomiarowymi będącymi w użytku PKP.

STANOWISKO DO DEMONTAŻU I MONTAŻU NASTAWIACZY KLOCKÓW DRV SAB

Urządzenie przeznaczone jest do regeneracji samoczynnego nastawiacza skoku tłoka SAB. Urządzenie umożliwia demontaż SAB-a z jednoczesną wymianą każdej zużytej lub uszkodzonej części oraz ponowny montaż. Urządzenie składa się ze stołu, układu dźwigni, uchwytów mocujących, kurka sterującego. Urządzenie wymaga zasilania sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5MPa. Urządzenie umożliwia pomiar elementów zgodnie z ich kartami pomiarowymi będącymi w użytku PKP.

STANOWISKO DO BADANIA NASTAWIACZY KLOCKÓW DRV SAB

Urządzenie przeznaczone jest do sprawdzania wielkości skoku i niezawodności działania nastawiaczy klocka hamulcowego typu SAB/DRV. Stanowisko umożliwia pomiar elementów zgodnie z ich kartami pomiarowymi będącymi w użytku PKP.

URZĄDZENIE DO PRÓB HAMULCA NA WAGONIE LUB W ZESPOLE WAGONÓW

Urządzenie przeznaczone jest do przeprowadzania prób hamulca zespolonego w wagonach.
W skład urządzenia wchodzą: stojak, zawór maszynisty H14 K1 typu Oerlikon, zbiornik wyrównawczy, odwadniacz, filtr powietrza, manometry, przyłącze do węży zakończone główkami sprzęgu, kurek odcinający. Urządzenie posiada manometry określające ciśnienie zasilania, zbiornika wyrównawczego, przewodu głównego.

URZĄDZENIE DO NAPRAWY WĘŻY SPRZĘGÓW HAMULCOWYCH

Urządzenie przeznaczone jest do wymiany węży sprzęgów hamulcowych z korpusów i główek sprzęgów hamulcowych Stanowisko zasilane jest z pneumatycznej instalacji zewnętrznej klienta.

STANOWISKO DO PRÓB SZCZELNOŚCI SPRZĘGÓW HAMULCOWYCH

Stanowisko służy do wykonywania prób szczelności sprzęgów hamulcowych po wymianie węży gumowych. Zbudowane jest z materiałów nierdzewnych odpornych na działanie korozji oraz wyposażone w przyrządy kontrolno-pomiarowe ciśnienia zasilającego urządzenie. Jednocześnie możemy dokonać próby szczelności dla czterech sprzęgów hamulcowych. Max ciśnienie robocze 13MPa.

URZĄDZENIE DO PRÓB STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH URZĄDZEŃ CIĘGŁOWYCH

Urządzenie umożliwia badania statyczne na rozciąganie takich elementów jak: sprzęgi śrubowe, haki cięgłowe i cięgła widłowe. Dodatkowo urządzenie wyposażone w układ hydrauliczny i system sterowania, umożliwiający dynamiczne badanie amortyzatorów gumowych urządzeń pociągowych wraz z komputerową rejestracją wyników pomiarowych.
Urządzenie umożliwia badanie elementów kolejowych zgodnie z normami PN-K-88160:1999 i PN-89/K-88161 oraz z kartami pomiarowymi mającymi zastosowanie na kolei.
Badania dynamiczne umożliwiają uzyskanie z pomiarów następujących wielkości:

  • maksymalnej siły tłumienia, uzyskiwanej przy zadanym skoku roboczym
  • energii przejętej przez urządzenie pociągowe We [kJ]
  • energii pochłanianej przez urządzenie pociągowe Wa [kJ]

Przedstawiona oferta stanowi tylko część produkowanych maszyn i Przedstawiona powyżej oferta stanowi tylko część produkowanych maszyn i urządzeń stosowanych przy pracach remontowych w kolejnictwie. Nasza firma wykonała również wiele innych projektów, które z powodzeniem cieszą się funkcjonalnością i są użytkowane do dnia dzisiejszego. Przykładowe projekty:

Produkowane przez nas przyrządy pomiarowe posiadają świadectwa legalizacji.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania służymy fachowym doradztwem i wiedzą na tematy kolejowe i nie tylko.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!