Oferta

Przyrządy pomiarowe

SUWMIARKA DO POMIARU ZARYSU PROFILU ZESTAWU KOŁOWEGO

Suwmiarka przeznaczona jest do pomiaru wymiarów charakterystyk zarysu zewnętrznego obręczy i kół bezobręczowych. Przyrządem tym można zmierzyć następujące wielkości:

 • wysokości obrzeża Ow,
 • wysokości obrzeża Ow,
 • wymiary qR,
 • grubości obręczy O (opcja na życzenie klienta)

Suwmiarka jest przyrządem noniuszowym wykonanym ze stali nierdzewnej.

PRZYRZĄD DO POMIARU ŚREDNICY OKRĘGU TOCZNEGO ZESTAWÓW KOŁOWYCH

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru średnicy okręgu tocznego kół zestawów kołowych wagonów towarowych i osobowych z dokładnością 0,1mm.
Wykonywany jest w trzech podstawowych zakresach:

 1. zakres pomiarowy 600-800mm
 2. zakres pomiarowy 800-1100mm
 3. zakres pomiarowy 1050-1270mm

PRZYRZĄD DO POMIARU ROZSTAWU KÓŁ ZESTAWÓW KOŁOWYCH

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru rozstawu płaszczyzn wewnętrznych kół zestawu kołowego - wymiar Az. Jest przyrządem noniuszowym wykonanym ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej farbą przed korozją. Umożliwia pomiar z dokładnością do 0,1mm. Opcjonalnie na życzenie klienta wyposażamy w czujnik zegarowy mechaniczny lub elektroniczny.

PRZYRZĄD DO POMIARU GRUBOŚCI OBRĘCZY/WIEŃCA KOŁA MONOBLOKOWEGO

Przyrząd do pomiaru grubości obręczy stosowany jest przy wybieraniu oraz kompletowaniu zestawów pod wagony, gdy mamy do dyspozycji znaczną ilość zestawów i zależy nam na szybkim pomiarze grubości obręczy.
Przyrząd wykonywany jest w dwóch wersjach

 1. Do pomiaru grubości obręczy: zakres 30-80mm
 2. Do pomiaru grubości wieńca koła monoblokowego: zakres 25-50mm

PRZYRZĄD DO POMIARU PŁASKICH MIEJSC I NALEPÓW NA OKRĘGU TOCZNYM ZESTAWU KOŁOWEGO

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru płaskich miejsc i nalepów na okręgu tocznym zestawu kołowego. Pomiar wykonywany jest za pomocą czujnika zegarowego z dokładnością do 0,01mm.

PRZYRZĄD DO POMIARU ODLEGŁOŚCI PŁASZCZYZNY WEWNĘTRZNEJ OKRĘGU TOCZNEGO OD PRZEDPIAŚCIA

Przyrząd służy do określenia prawidłowości osadzenia kół na osi - wymiar w karcie pomiarowej C-C'.

PRZYRZĄD DO POMIARU ZUŻYCIA TARCZY ZDERZAKA

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru zużycia tarcz zderzakowych wypukłych o promieniu krzywizny Ru=1500 mm:

 • okrągłych,
 • ściętych,
 • prostokątnych

PRZYRZĄD DO POMIARU RESORÓW

Przyrząd służy do pomiaru strzałki ugięcia resoru oraz sprawdzenia poprawności położenia i osadzenia opaski resorowej.

SZABLON ROBOCZY PROFILU 28UIC I PRZECIWSPRAWDZIAN

Sprawdzian roboczy przeznaczony jest do sprawdzania zarysów zewnętrznych obręczy i kół bezobręczowych wg PN - 92/K - 91056. Sprawdzian kontrolny sprawdzamy przeciwsprawdzianem, który sprzedawany jest w komplecie lub oddzielnie.

SZABLON GRANICZNY WYMIARU qR

Zastosowanie sprawdzianu pozwala na proste i bezpośrednie sprawdzenie wymiaru granicznego qR pochylenia obrzeża zarysu zewnętrznego - tzw. stromość.
Wymiar graniczny qR 6,5 mm

PRZYRZĄD DO POMIARU WYSOKOŚCI ZDERZAKA OD GŁÓWKI SZYNY

Przyrząd pomiarowy służy do pomiaru i kontroli wysokości zderzaka od główki szyny. Wyposażony jest w libelkę poziomującą część ruchomą przez co wyeliminowane są błędy powodujące znaczny odchył przyrządu od pionu.
Zakres pomiarowy: 920-1100mm

PRZYRZĄD DO POMIARU ROZSTAWU ZDERZAKÓW NA WAGONIE

Przyrząd pomiarowy służy do pomiaru rozstawu zderzaków na wagonie.
Zakres pomiarowy: 1730-1770mm

PRZYRZĄD DO POMIARÓW PRZEKĄTNYCH WÓZKA 1XTa i 25TN Z ICH ODMIANAMI

Przyrząd pomiarowy służy do pomiarów krzyżowych przekątnych w wózkach wagonowych typu 1XTa i 25TN z odmianami. Przyrząd ten jest wymagany przy pomiarach i diagnostyce wózków wagonowych.

PRZYRZĄD DO POMIARU PRZESUNIĘCIA GNIAZDA CZOPA SKRĘTU

Przyrząd pomiarowy służy do pomiaru wzdłużnego i poprzecznego przesunięcia gniazda czopa skrętu w wózku wagonowym 1XTa i 25TN z odmianami. Ponadto tym przyrządem możemy zmierzyć całkowitą długość i szerokość wózka wagonowego. Przyrząd ten jest wymagany przy pomiarach i diagnostyce wózków wagonowych.

SUWMIARKA SPECJALISTYCZNA DO POMIARU ROZSTAWU WIDEŁ OKIEN MAŹNICZYCH W WÓZKU 1XTa i 25TN

Suwmiarka specjalistyczna pozwala ma pomiar rozstawu wzdłużnego i poprzecznego ślizgów w wózku 1XTa i 25TN. Przyrząd ten jest wymagany przy pomiarach i diagnostyce wózków wagonowych.

SZABLON DO POMIARU GNIAZDA CZOPA SKRĘTU

Szablon służy do określania stopnia zużycia gniazda czopa skrętu.

SZABLON DO POMIARU CZOPA PANWI SKRĘTU

Szablon pozwala określić stopień zużycia czopa panwi.

PRZYRZĄD USTALAJĄCY ŚRODEK WYKROJU MAŹNICZEGO W WÓZKU 1XTa

Przyrząd służy do ustalania środka wykroju maźniczego wózka typu 1XTa. Przyrząd wymagany jest do przeprowadzenia pomiarów krzyżowych na stanowisku do pomiaru ram wózków wagonowych. Przyrząd może być wykonany w dwóch wariantach:- według życzenia klienta. Przyrząd ten jest wymagany przy pomiarach i diagnostyce wózków wagonowych.

PRZYRZĄD USTALAJĄCY PUNKTY POMIAROWE PRZY POMIARZE PRZEKĄTNYCH W WÓZKU 25TN

Przyrząd pomiarowy ustala punkty do pomiaru przekątnych wózka 25TN. Przyrząd ten jest wymagany przy pomiarach i diagnostyce wózków wagonowych.

PRZYRZĄD DO POMIARU ROZSTAWU WIDEŁ MAŹNICZYCH W WÓZKU WAGONOWYM TYPU 25TN

Przyrząd pomiarowy służy do pomiaru rozstawu wideł maźniczych w wózku 25TN - wymiar w karcie pomiarowej b1-b4. Przyrząd ten jest wymagany przy pomiarach i diagnostyce wózków wagonowych.

KLIN POMIAROWY

Klin pomiarowy jest przeznaczony do pomiaru luzów oraz szczelin przy elementach ślizgu bocznego. Zakres 2-24mm o skoku 2mm.

SPRAWDZIAN RÓŻNICOWY ZUŻYCIA PAŁĄKA SPRZĘGU ŚRUBOWEGO

Sprawdzian służy do pomiaru zużycia pałąka sprzęgu śrubowego na podstawie porównania z maksymalnymi granicznymi wartościami jakie przewidują przepisy.

SPRAWDZIAN RÓŻNICOWY ZUŻYCIA HAKA CIĘGŁOWEGO

Sprawdzian służy do pomiaru zużycia haka cięgłowego na podstawie porównania z maksymalnymi granicznymi wartościami jakie przewidują przepisy.

SPRAWDZIANY TŁOCZKOWE ŁOŻYSK TOCZNYCH

Sprawdziany tłoczkowe przeznaczone są do kontroli łożysk tocznych w dwóch wymiarach:

 • Sprawdzian tłoczkowy łożysk tocznych NJ 120x240 i NJP 120x240
 • Sprawdzian tłoczkowy łożysk tocznych NJ 130x240 i NJP 130x240

Oferowane sprawdziany umożliwiają kwalifikacje łożysk tocznych w trzech grupach wymiarowych zgodnie z WT-2 cz. 3b.

SUWMIARKA DO POMIARU KAMIENI RESOROWYCH

Suwmiarka służy do pomiaru maksymalnego zużycia kamieni resorowych.

PRZYRZĄD DO POMIARU ROZSTAWU KÓŁ BOSYCH

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru rozstawu kół bosych po demontażu obręczy.
W standardowej wersji zakres pomiarowy uwzględnia pomiar zestawów normalnotorowych oraz na szeroki tor (1520mm) i umożliwia pomiar z dokładnością do 0,1mm. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej farbą przed korozją.
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyposażyć przyrząd w czujnik zegarowy mechaniczny lub elektroniczny.

PRZYRZĄD DO POMIARU WYSOKOŚCI ELEKTROMAGNESÓW SHP W LOKOMOTYWIE

Przyrząd powyższy służy do określenia wysokości i położenia elektromagnesów SHP zabudowanych na lokomotywie, względem główki szyny.

Przedstawiona oferta stanowi tylko część produkowanych maszyn i urządzeń stosowanych przy pracach remontowych w kolejnictwie. Nasza firma wykonała również wiele innych projektów, które z powodzeniem cieszą się funkcjonalnością i są użytkowane do dnia dzisiejszego.

Produkowane przez nas przyrządy pomiarowe posiadają świadectwa legalizacji.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania służymy fachowym doradztwem i wiedzą na tematy kolejowe i nie tylko.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!